top of page

Průběh individulní fyzioterapie je založen na podrobném vstupním kineziologickém rozboru. Jedná se o celkové vstupní vyšetření, jehož součástí je odběr anamnézy, aspekční a palpační vyšetření doplněné o funkční testy.

 

Na základě vstupního vyšetření je stanovena vhodná manuální a pohybová terapie na řešení konkrétního problému v pohybovém aparátu. V průběhu celé léčby je důležité zjistit primární příčinu vyvolavající obtíže, jen tak lze trvale odstarnit bolest v pohybovém aparátu. Velmi důležitou součástí celé léčby je pochopit a porozumnět vlastní podstatě onemocnění. Jen tehdy je člověk schopen se k problému postavit čelem a aktivně se účastit na jeho odstranění. 

Výhodou individuální fyzioterapie je individuální přístup ke každému jedinci. V našem nestátním zdravotnickém zařízení se Vám po celou dobu léčby věnuje vždy jeden terapeut a provází Vás celým rehabilitačním procesem. 

Fyzioterapie je součástí léčebné rehabilitace, zabývá se prevencí, diagnostikou a terapií funkčních poruch pohybového aparátu. Dokáže řešit akutní i chronické bolesti pohybového aparátu, urychluje rekonvalescenci po operacích a úrazech .

INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE

FOTOGALERIE

bottom of page