top of page

Mgr. Veronika Jirková

 

strukturovaný životopis

Vzdělání

2017 | ukončení magisterského studia | obor fyzioterapeut

Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě

2015 | ukončení bakalářského studia | obor fyzioterapeut

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Praxe

2018 - dosud | Physionex | Mgr. Veronika Jirková

založení nestátního zdravotníckého zařízení v oboru léčebné rehabilitace a fyzioterapie

2017 - 2018 | Vertebra system s.r.o. | MUDr. Eva Dostalíková 

fyzioterapeut na ambulantní rehabilitaci v Ostravě

2017 | Slovenská basketbalová asociace

fyzioterapeut slovenské ženské basketbalové reprezentace na přípravném soustředění

a přípravných zápasech před Mistrovstvím Evropy 

2016 - 2017 | CESA VUT Brno | RNDr. Hana Lepková 

fyzioterapeut v centru sportovních aktivit

Vysokého učení technického v Brně

2015 - 2017 | Chironax invest s.r.o. | MUDr. Jana Martinková

fyzioterapeut na ambulantní rehabilitaci v Brně

Odborné kurzy

2019 | Dynamická neuromuskulární stabilizace | Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol

Terapeutický koncept ve vývojových řadách dítěte dle profesora P. Koláře.

2018 | Diagnostika a terapie poruch pohybového systému - měkké a mobilizační techniky | MUDr. Jiří Poděbradský

Rehex Edu v.o.s., Horní Lipová

Získání zvláštní odborné způsobilosti k diagnostice a léčbě funkčních poruch pohybového sytému.

2017 | Spiraldynmic basic Med | Lenka Kazmarová

Spiraldynamic

Trojrozměrný pohybový koncept.

2017 | Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové | Hana Volejníková

Léčebná rehabilitace Vyškov
Kurz mobilizací žeber metodou L. Mojžíšové pod vedením Hany Volejníkové.

2016 | Spirální stabilizace páteře 1A + 2B + 1C + 1D | Mgr. Věra Havránková

Fyziokurzy Třinec

Spirální stabilizace páteře dle MUDr. Richarda Smíška.

2015 | Rehabilitační taping a cvičení senzomotoriky | Mgr. Tomasz Tittinger­, Mgr. Rafał Słoniak ­

Prohloubení základních technik se zaměřením na jednotlivé diagnózy.

2014 | Terapie a diagnostika ramenního a kolenního kloubu | Bartosz Rutowicz Ph.D., MS, PT

Fyziokurzy Třinec

Diagnostika, plánování a provádění konzervativní i pooperační fyzioterapie u nejčastějších poruch ramenního kloubu a kolenního kloubu.

Vědecké konference

2018 | Sympozium sportovní medicíny v Dříteči 

Aktivní účast – přednáška na téma Vliv silového tréninku na reedukaci hybnosti kolenního kloubu u pacientů po plastice předního zkříženého vazu.

2017 | Pohybový aparát a zdraví II | CESA VUT Brno

Aktivní účast – přednáška na téma Vliv silového tréninku na reedukaci hybnosti kolenního kloubu u pacientů po plastice předního zkříženého vazu.

bottom of page